Archive for Mai de 2008|Monthly archive page

Rhododendron ferrugineum

  Afegeixo la imatge del Rhododendron ferrugineum, l´abarset, una ericàcia que trobem molt sovint en indrets com ara el sotabosc de pi negre, en terrenys àcids. En aquest cas, la foto es va fer a la vall del Madriu, a uns 2000 mètres d´alçada, al bell mig d´una clariana.

Rhododendron ferrugineum, Estall Serrer, Madriu, juliol 2007

Rhododendron ferrugineum, Estall Serrer, Madriu, juliol 2007

Comerç Just i Banca ètica

No m´he pogut resistir a copiar uns conceptes que apareixen a http://www.festacj.org/que.htm,

Ja saps què és el Comerç Just?
És una forma alternativa de comerç que busca aconseguir unes relacions comercials més equitatives entre els països rics del Nord i els països pobres del sud del planeta.

El Comerç Just té en compte valors ètics i mediambientals, enfront dels criteris exclusivament econòmics del comerç tradicional i es basa en els següents principis: 

Preu just que cobreix el cost de producció dels articles

Retribució digna pel treball


Respecte pels drets humans i laborals


Eradicació de l’explotació infantil


Beneficis socials per les comunitats productores


Respecte pel medi ambient

I què vol dir això de Banca Ètica…?

Ens hem preguntat mai…Com utilitzen els bancs els nostres diners? Serveixen per fabricar armes o perjudicar el medi ambient? Poden els meus estalvis contribuir al desenvolupament d’altres països, comunitats, persones?

La Banca Ètica és una alternativa als bancs convencionals que respon a aquestes preguntes. És una altra forma d’estalviar i invertir que combina els beneficis socials amb els beneficis econòmics. Comptes d’estalvi, fons d’inversió o dipòsits a termini que pretenen l’ús ètic dels diners i aposten per empreses responsables socialment i ambiental.


La banca ètica implica les persones i la seva capacitat d’estalvi en projectes que busquen el desenvolupament, la redistribució de la riquesa i la protecció del medi ambient a qualsevol lloc del planeta.


Tenen la transparència com a principi fonamental.