Archive for gener de 2008|Monthly archive page

Rosa canina i Diplolepis rosae

   Aquesta tardor passada, voltant pel Barranc de Santa, prop de la Pobla de Segur, vam trobar uns rosers salvatges amb un element singular.

2889-101256

 Fotografia d’una agalla sobre Rosa canina al Barranc de Santa

   Aquests filaments vermellosos no són part de cap fong, no és cap liquen, ni cap planta paràsita. Moltes plantes presenten agalles, creixements anormals induïts per agents externs, molt sovint insectes, com en aquest cas. Les larves d’una petita vespa, Diplolepis rosae (1) (Hymenoptera, Cynipidae) forcen l’arbust a produir l’estructura que veiem a la imatge, on podran desenvolupar-se.

   Les agalles són un fet intrigant. No solament l’insecte reconeix la seva planta hoste i es capaç de segregar substancies susceptibles d’alterar el creixement de teixits sinó que la planta també reconeix la presencia d’un parasit determinat i, en generar en resposta una agalla, està proporcionant un lloc segur i amb aliment on la larva podrà desenvolupar-se. Com s’ha arribat fins aquí?

   Cal fixar-se també que una agalla pot contenir una gran varietat d’habitants. Per exemple la larva que indueix l’agalla, altres larves que no saben generar agalles i que també són fitòfagues, parasitoïds(2) que creixeran dins les larves fitòfagues, bacteris que poden parasitar aquests insectes, virus que poden parasitar els insectes i els bacteris… Sembla ser que les larves de Diplolepis rosae comparteixen l’agalla amb larves d’altres especies, podent ser totes elles al seu torn parasitades per altres vespes que actuen com a parasitoïds.

   De fet, si ens fixem bé en la imatge anterior, veurem un petit insecte alat sobre els filaments de l’agalla. Un insecte parasitoïd cercant hostes on pondre els ous?

Més informació: pznow.co.uk, ponent.atspace.org

(1) Es troben referències a l’insecte també com a Diplolepsis rosae

(2) un parasitoïd és en aquest cas un insecte de vida lliure com a adult però que com a larva es desenvolupa com a paràsit dins d’un únic individu hoste d’una determinada especie provocant-li finalment la mort