Archive for Agost de 2007|Monthly archive page

GPeriodic, aplicacions educacionals i Linux

GPeriodic és una petita aplicació en anglès que ens mostra la taula periòdica dels elements. Pels que tinguin curiositat per conèixer les característiques d’algun element concret, només cal fer un clic sobre la casella on apareix i obtenim una llista de dades. A tall d’exemple, podem llegir el pes atòmic i el punt d’ebullició del ferro (Fe), o la densitat en grams per cm3 del plom (Pb).

2889-72156

Altres enllaços: xtec.es

Aconitum napellus, la tora blava

La tora blava (Aconitum napellus), comuna a les nostres contrades, és una bonica planta tòxica pròpia de sols humits. Forma part de la família de les Ranunculàcies. La seva toxicitat és molt alta, podent causar la mort. Cal evitar inclús tocar-la, pel risc d’ingerir toxines al manipular aliments.

Les següents fotografies han estat preses a l’Estall Serrer, Vall del Madriu, Andorra, el juliol de 2007.

2889-71766

Observem les fulles, profundament retallades. El punt on es va pendre la imatge correspon a un terreny humit, de mollera, pròxim a una font.

2889-71767

Detall de la inflorescència

2889-71782

 Una de les flors, vista de cara

2889-71769

Perfil, mostrant la forma de barret que corona la flor

2889-71770

 Detall de l’interior d’una de les flors. S’aprecien clarament els òrgans reproductors: els estams, distribuïts circularment, i varis estigmes al centre.

Enllaços: 1, 2